SME International Co., Ltd

+66-2752-3329 (30)
admin@leosmeter.com
ติดต่อเรา

Usb to PLC Mitsu A/Fx Download Cable

รหัสสินค้า USB-MITSU-01


  • Product of Thailand , Brand: LEOS ( ลีออส )
  • เหมือนกับสาย USB-SC09  ยาว 3 เมตร (option:5เมตร)
  • ทนทาน ไม่พังง่าย พร้อมรับประกันความเสถียรภาพ
  • ที่เดียวเท่านั้น ที่ทำสาย USB TO PLC MITSUBISHI 2 รุ่นในเส้นเดียวกัน พร้อม Isolate
  • ออกแบบให้เป็น ISOLATE เพื่อการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพ (สาย USB ที่ไม่ ISOLATE มักจะมีผลทำให้สดุดและคอมพิวเตอร์แฮงค์ด้วย)
  • ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากภายนอก ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและพกพา
  • รองรับการใช้งานร่วมกับ PLC Mitsubishi เช่น: A Series + FX Series (DB25M+ DIN8M)
  • ตัวอย่างรุ่นที่รองรับ FX Series–>FX3U(C), FX3G, FX2N, FX1N, FX1S เป็นต้น

 

Specification

Download

Video

USB Mitsu Driver Installation

ขอใบเสนอราคา

หรือคุณลูกค้าสามารถ add Line@ ด้านบนของเว็บไซต์ เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นเดียวกันค่ะ

กรณีที่ต้องการเสนอราคามากกว่า 1 ชนิด เช่นต้องการเสนอราคาสินค้า A , B , C ให้ระบุในช่องว่า 1 / 5 / 25